ประวัติวัดหัวฝาย
ชาวบ้านหัวฝาย ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เดิมเป็นชาวบ้านผาปังหลวง อำเภอแม่พริก(ตอนนั้นยังเป็นอำเภอเถิน) จังหวัดลำปาง สมัยนั้นเกิดทุพภิกขภัย(ข้าวยากหมากแพง) ขึ้นทั่วทุกหัวระแหงติดต่อกันหลายปี

อ่านต่อ…

ประวัติ ครูบาติ๊บ อุบาลี
ชีวประวัติครูบาติ๊บ อุบาลี อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวฝาย พอสังเขป เจ้าอาจารย์ติ๊บ อุบาลี เป็นคำที่ชาวบ้านตลอดทั้งศิษยานุศิษย์เรียกกัน ท่านเป็น พระสุปฏิปันโนรูปหนึ่งที่ได้พบเห็นมาและได้ปฏิบัติท่านมา ท่านเป็นพระที่มักน้อยสันโดษที่แท้จริง ท่านไม่มีความทะเยอทะยานในเรื่องลาภยศ สรรเสริญใดๆ

อ่านต่อ… 

ประวัติครูบาผัด ปุญญกาโม
หลวงปู่ครูบาผัด เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 เมษายน พุทธศักราช 2464 ปีระกา ที่บ้านดงฤษี ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จากนั้นพ่อแม่ได้พากันย้ายครอบครัวมาอยู่บ้านผาปัง ต.แม่พริก จ.ลำปาง และ เมื่อปี พุทธศักราช 2473 ได้อพยพลงมาอยู่บ้านหัวฝาย

อ่านต่อ…

รูปกิจกรรม

**กดที่ตัวอักษรเพื่อเข้าดูรูปทั้งหมด**